Tiedä onnistuvasi 

STE FORESIGHT

Matematiikka ja psykologia päätöksenteon tukena

STE Analytics rakentaa simulaatiotyökaluja, joiden avulla organisaatioiden johto voi arvioida päätösten vaikutuksia ennen niiden toteuttamista. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja vähentää siihen liittyvää riskiä.

STE FORESIGHT antaa työkalut johdon viheliäisten ongelmien ratkomiseen ja auttaa organisaatioiden johtoa vähentämään päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta.

Palvelu perustuu sinun asiantuntijoidesi hiljaisen tiedon keräämiseen ja koodaamiseen matemaattisen mallin muotoon. Tuloksena on sinun toimintaympäristöäsi kuvaava simulaatiotyökalu. Sen avulla voit testata turvallisessa ympäristössä erilaisten päätösten vaikutuksia ja varmistua siitä, että ne tuottavat halutun lopputuloksen. Asiakaspalautteen perusteella palvelu tarjoaa täysin uuden näkökulman monimutkaisten yhteyskunnallisten haasteiden kuvaamiseen.

RAKENTEET
– tiedostetut ja tiedostamattomat –
johtavat odottamattomiin ongelmiin

Yksi esimerkki viimeaikaisista haastavista päätöksistä on hoitajamitoitus.

Ongelmana on, että vanhukset eivät tunnu saavan riittävästi hoivaa. Päädytään selkeästi hyvää tarkoittavaan ratkaisuun, jossa hoitajamitoitus nostetaan 0.5:stä 0.7:ään. Ongelma ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä uusia hoitajia ei löydy täyttämään lisättyä lakimääräistä osuutta. Hoitajat pitää siis irrottaa uuteen tehtävään ottamalla heidät pois jostain muualta. Tässä tapauksessa näyttäisi, että tarvittavat hoitajat otetaan kotihoidosta, josta voi lain puitteissa näin tehdä.

Tässä on tavallaan kaksi kysymystä, joista toisen olemassaoloa ei ymmärretty:

Ensimmäinen ja ilmeinen on: ”Halutaanko varmistaa vanhusten hyvinvointi säätämällä sitova hoitajamitoitus?” Tietenkin, kaikkihan haluavat, että vanhukset saavat arvoisensa kohtelun.

Toinen kysymys on vaikeampi: ”Haluammeko hoitajamitoituksen siltikin, vaikka se vie hoitajat kotihoidosta ja heikentää kotona asuvien vanhusten oloja ja lyhentää sitä aikaa, jonka he kykenevät kotonaan asumaan?”

Tämän kysymyksen jälkeen vastaus ei enää olekaan niin helppo. Ja ikävä kyllä tätä kysymystä ei taidettu päätöksen yhteydessä ottaa täysin huomioon.

STE FORESIGHT™ auttaa teitä näkemään kokonaisuuden ja välttämään onnettomuuteen johtavat päätökset

STE FORESIGHT™ projekti tuottaa toimintaympäristöäsi kuvaavan simulaatiotyökalun

ste foresight overview

STE FORESIGHT™ tyypilliset palvelukokonaisuudet:

ste foresight overview

Kuvaamme kustannustehokkaasti monimutkaisten sosiaalisten järjestelmien toimintaa. Palvelumme on huomattavan edullinen verrattuna siihen, että käyttäisitte siihen omaa aikaanne.

STE FORESIGHT™ projektin tuotokset:

Projektin tuotokset

STE FORESIGHT™ projektin kulku:

ste foresight overview

STE FORESIGHT™ takuu:

Voitte keskeyttää projektin aloitus- tai kartoitusvaiheen aikana ilman, että syytä pitää ilmoittaa. Tällöin tehdystä työstä ei lähetetä laskua.