Yritykset eivät joudu vaikeuksiin sen takia,
mitä ne eivät tiedä.

Yritykset joutuvat vaikeuksiin luullessaan tietävänsä jotain, mikä ei olekaan totta.

STE FORESIGHT

Matematiikka ja psykologia päätöksenteon tukena

STE Analytics rakentaa simulaatiotyökaluja, joiden avulla organisaatioiden johto voi arvioida päätösten vaikutuksia ennen niiden toteuttamista. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja vähentää siihen liittyvää riskiä.

STE FORESIGHT antaa työkalut johdon viheliäisten ongelmien ratkomiseen ja auttaa organisaatioiden johtoa vähentämään päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta.

Palvelu perustuvat sinun asiantuntijoidesi hiljaisen tiedon keräämiseen ja koodaamiseen matemaattisen mallin muotoon. Tuloksena on sinun toimintaympäristöäsi kuvaava simulaatiotyökalu. Sen avulla voit testata turvallisessa ympäristössä erilaisten päätösten vaikutuksia ja varmistua siitä, että ne tuottavat halutun lopputuloksen. Asiakaspalautteen perusteella palvelu tarjoaa täysin uuden näkökulman monimutkaisten yhteyskunnallisten haasteiden kuvaamiseen.

Prosessimme ja työskentelytapamme

  1. Havainnointi ja tutkiminen

Toimialaan tutustuminen ja datan kerääminen

Ensimmäinen askel missä tahansa projektissamme on, että kokoonnumme kanssanne ja oppiaksemme liiketoimintanne päivittäisistä toimista, tarpeista ja toiveista. Tarkastelemme yrityksenne dataa ja keskustelemme avainhenkilöiden kanssa saadaksemme paremman kuvan siitä, miten kyseessä oleva kokonaisuus toimii. Tältä tiedon paljoudesta poimimme sen jälkeen tärkeimmät komponentit ja pääsemme töihin.

  1. Analyysi ja mallin rakentaminen

Haasteen mallintaminen

Toisessa vaiheessa käytämme ydinosaamistamme: analysoimme huolellisesti perustiedot ja asiantuntijahaastattelut. Näiden kahden tietolähteen yhdistäminen auttaa meitä hahmottamaan ongelman taustalla olevan rakenteet ja rakenteiden osien väliset syy-seuraus ketjut. Nämä yhteydet siirrämme matemaattiseen simulaatiomalliin, jossa ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

  1. Toimitus ja ylläpito

Vastausten tarjoaminen

Lopuksi vedämme yhteen mallin tarjoamat vastaukset projektin kysymyksiin. Valmis malli pystyy tarjoamaan vastauksia usein myös projektin ulkopuolisiin kysymyksiin tai se saattaa nostaa esiin sellaisia asioita toimintaympäristöstä, joita ei oltu osattu aiemmin ajatella.

Kun malli on kerran tehty sitä pystytään helposti soveltamaan myös uusien haasteiden edessä. Monet asiakkaamme ovat ottaneet mallin pysyvään käyttöön päätöksenteon laadun varmistamiseksi erilaisissa organisaation haasteissa ja kehityskohdissa.

Esimerkkejä kysymyksistä ja haasteista, joihin malleilla voidaan vastata