YLEISKATSAUS

Tietojen analysointi, matemaattiset mallit ja simulaatiot tukevat yhä enemmän yritysten päätöksentekoa. Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä markkinoiden käyttäytymisen ymmärtämisessä ja tosiasioihin ja lukuihin perustuvien ratkaisujen kehittämisessä. Tässä STE Analytics on erinomainen.

Yhdistämme systeemidynamiikan avulla tilastotieteen, tietotekniikan ja liiketoiminta-alueiden osaamisen tukeaksemme innovatiivisten, tietopohjaisten yritysratkaisujen toteutusta asiakkaillemme.

Nykypäivän yritysjohtajat ja päättäjät joutuvat jatkuvasti tekemään oletuksia tulevaisuudesta. Mitä tapahtuu, jos teen tämän päätöksen? Mitä tapahtuu, jos emme toimi nyt? Vaikuttaa mahdottomalta testata monien päätösten vaikutuksia etukäteen.

Näitä tulevaisuuden epävarmuustekijöitä voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi käyttämällä tietokone simulointia ja data-analyysiä. STE Analyticsissa tämä on ydinosaamistamme.

Asiakkaamme usein kysyvät meiltä tukea vaikeisiin liiketoiminnan päätöksiin, jotka heillä on edessään lähitulevaisuudessa. Yhdistämällä asiakkaidemme käytännön liiketoimintatiedot saatavilla olevaan tietoon, data-analyysimme ja simulointikokemuksemme olemme voineet auttaa tekemään parempia päätöksiä ja löytämään perusteluja päätösten tueksi.

Esimerkiksi, teemme paljon työtä hyödykemarkkinoilla toimiville yrityksille. Tällaisessa kilpailuympäristössä yhdellä päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus yrityksen tai jopa koko toimialan kannattavuuteen. On tärkeää, että asiakkaamme oppivat, mikä tieto vaikuttaa heidän toimintaansa eniten.

Lähestymistapamme markkinoihin eroaa useimmista muista data-analyysialan yrityksistä. Etsimme syy-yhteyttä emmekä korrelaatiota. Emme kiinnitä paljoa painoarvoa perinteisiin talousteorioihin ja arvostamme suuresti asiakasasiantuntijoidemme käytännön tietämystä prosessissamme.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme käyttämään tarjoamiamme tietoja yrityksen tuloksen parantamiseen, kustannusten vähentämiseen ja markkinaymmärryksen parantamiseen.

AVAIN HENKILÖT

STE Analytics on työntekijöidensä omistama yritys.

Pekka Aarnisalo

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja & Perustajaosakas

Ennen STE Analyticsin perustamista, Aarnisalo työskenteli melkein 20 vuotta eri tehtävissä liikkeenjohdon konsultointi yritys Systems Thinking Europe:lla, joka käytti systeemidynamiikkaa kompleksisten bisnesmaailman haasteiden selvittämiseen. Sitä ennen hän työskenteli analyysi yrityksessä, jossa hän kehitti markkinasimulaatiopelejä eri teollisuuden aloille.

Vapaa-ajallaan Aarnisalo nauttii patikoimisesta, ruuanlaitosta ja lukemisesta. Hän on koulutustaustaltaan sekä diplomi-insinööri että kauppatieteen maisteri.

Pekan voi tavoittaa sähköpostitse osoitteesta pekka.aarnisalo(at)steanalytics.com ja puhelimitse numerosta
+358 44 5844831.

Nella Lehti

Nella Lehti

Vanhempi konsultti & Perustajaosakas

Nella Lehti toimii STE Analyticsillä vanhempana konsulttina ja hän on myös yrityksen perustajajäsen. Hänellä on usean vuoden kokemus konsultoinnista, mallin rakentamisesta ja tietojenkäsittelystä sellu, paperi, pahvi ja sahatavaramarkkinoille. Ennen uraansa STE Analyticsillä hän työskenteli Systems Thinking Europe yrityksessä.

Hänelle täydellinen työpäivä toimistolla sisältää tiedon pyörittelyä tietokoneella, kunnes yhteydet numeroiden takaa paljastuvat. Vapaa-ajallaan Lehti nauttii musiikista, japanin kielen opiskelusta ja metsässä kävelemisestä. Hänellä on Filosofian maisterin tutkinto soveltavasta matematiikasta.

Nellan voi tavoittaa sähköpostitse osoitteesta nella.lehti(at)steanalytics.com ja puhelimitse numerosta
+358 44 5501876.

Tero Kaleva

Tero Kaleva

Vanhempi neuvonantaja & Hallituksen jäsen

Tero Kaleva nimitettiin STE Analyticsin neuvonantajaksi ja hallituksen jäseneksi hänen toimittuaan samoissa tehtävissä Systems Thinking Europe yrityksessä. Ennen sitä hän toimi toimitusjohtajana ja tiiminvetäjänä suomalaisessa teknisen koulutuksen yrityksessä AEL ja sen tytäryhtiössä Shanghaissa, Kiinassa. Tätä edelsi yrityshallinnon ja markkinoinnin asemat useissa suomalaisissa paperiteollisuudessa ja aasialaisessa Sinar Mas -yrityksessä. Kalevalla on diplomi-insinöörin tutkinto metsätieteistä.

Teron voi tavoittaa sähköpostitse osoitteesta tero.kaleva(at)steanalytics.com ja puhelimitse numerosta
+358 50 5987019.

Osmo Salonen

Osmo Salonen

Johtaja, Julkisen sektorin asiakkuudet, Perustajaosakas

Osmo Salonen on simulointipohjaisten konsultointipalvelujen asiantuntija ja toimii tällä hetkellä yrityksen vanhempana konsulttina. Ennen yrityksen perustamista hän työskenteli useita vuosia Systems Thinking Europen konsulttina ja analyytikkona. Hänen työkokemukseensa kuuluu myös erilaisia johtotehtäviä verkkokaupan yritykselle ja hänellä on laaja kokemus teollisuuskemikaalien ja kuluttajapalveluiden hyödykemarkkinoista.

Toimiston ulkopuolella Osmo on innostunut valokuvaaja ja harrastaa useita urheilulajeja. Koulutukseltaan Osmo on diplomi-insinööri.

Osmon voi tavoittaa sähköpostitse osoitteesta osmo.salonen(at)steanalytics.com ja puhelimitse numerosta
+358 44 5727479.

Minna Soittila

Minna Soittila

Konsultti

Minna Soittila toimii STE Analyticsilla konsulttina.  Minna on työskennellyt enimmäkseen paperiteollisuuden mallien parissa. Ennen STE:lle tuloa hän opiskeli matematiikkaa Helsingin yliopistossa ja kuvataidetta Lapin yliopistossa sekä opetti muutaman vuoden matematiikkaa yläkoululaisille.

Mallinnuksessa Minna on erityisen innostunut työn vaatimasta luovuudesta ja siitä, miten mallia rakentaessa pääsee aina oppimaan uutta siitä toimialasta, jolle se tehdään. Vapaa-ajallaan Minna nauttii lentopallon pelaamisesta sekä monenlaisesta käsillä tekemisestä. Hänellä on maisterin tutkinnot sekä matematiikasta, että taiteesta.

Minnan voi tavoittaa sähköpostitse osoitteesta minna.soittila(at)steanalytics.com ja puhelimitse numerosta +358407662224.