Ilmakuva moottoritien tasoristeyksestä Thaimaan Bangkokissa.

Julkiset ja yhteiskunnalliset palvelut

STE Analytics on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina julkiselle sektorille yli viiden vuoden kokemuksella sosiaali- ja terveyssektorin konsultointipalveluiden tarjoamisesta. Olemme sitoutuneet tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajia, jotka pyrkivät vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin ja parantamaan kansalaisten hyvinvointia.

Monet julkisen sektorin haasteet ovat niin monimutkaisia, että perinteinen lineaarinen ajattelu ei auta niiden ratkaisemisessa. Riskinä on, että hyvää tarkoittavat mutta liian yksinkertaiset ratkaisut luovat uusia ongelmia.

Systeemiajattelu tarjoaa mahdollisuuden etsiä parasta kokonaisratkaisua, ja systeemidynamiikka sopii hyvin monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Uskomme, että tämä voi tuoda paljon lisäarvoa siihen, miten voimme paremmin ymmärtää julkisen sektorin toimijoita ja siten purkaa siiloja sekä parantaa viestintää eri hallinnon tasojen välillä.

Tarjoamme palveluitamme myös koulutukseen.

Aiempiin projekteihimme ovat kuuluneet muun muassa:

  • organisaatiorakenteen kartoitus ja systeemisen kuvauksen luominen lisäarvon ja näkemyksen saamiseksi ilman simulaatiomallia
  • projektien työnkulkujen kuvaukset
  • projektisalkkujen yleiskatsaukset
  • hanke- ja innovaatioportfolion hallinnan malliavusteinen kehittäminen.

Terveysala

Palveluidemme kautta autamme julkisen sektorin asiakkaitamme tunnistamaan tulevaisuuden tarpeet, suojelemaan itseään erilaisilta riskeiltä, vähentämään toimintakustannuksia ja lisäämään toiminnan tehokkuutta.

Lähikuva stetoskoopista.

Miten ratkaisumme auttavat terveysalaa?

  • Kyky ennakoida ja reagoida nopeasti sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin on olennaista paremman resurssien suunnittelun ja kohdentamisen kannalta.
  • Tarjoamme julkiselle sektorille tietoon perustuvia analytiikkaratkaisuja, jotka perustuvat uusimpaan tutkimukseen ja data-analyysiin – ne mahdollistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajille tietoon perustuvien päätösten tekemisen, jotka edistävät sekä palvelun laatua että taloudellista vastuullisuutta.

Asiakkaamme, jotka ovat johtavia sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajia julkisella sektorilla, luottavat kykyymme tarjota tarkkaa ja ajantasaista tietoa, joka on kriittistä heidän operatiivisen tehokkuutensa ja strategisen suunnittelunsa kannalta. STE Analytics on sitoutunut jatkuvaan innovointiin ja yhteistyöhön auttaakseen sosiaali- ja terveyssektorin toimijoita saavuttamaan kestävää vaikuttavuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Parempi ymmärrys taustalla, parempaa viestintää eteenpäin

Eräässä terveydenhuollon mallinnusprojektissamme keskeinen ratkaistava haaste oli sairaanhoitajien henkilöstömäärän vaikutus henkilöstön riittävyyteen muilla hoidon alueilla ja miten sen seurauksena suljetut vuodepaikat aiheuttivat jonoja, ellei asioiden suuntaa käännetty.

Toinen haaste liittyi työtaakan parempaan ymmärtämiseen. Henkilöstö ilmoitti, että työtaakka oli raskas, vaikka seuratut mittarit osoittivat työn vähentyneen. Mallinnusprojekti pystyi kuitenkin antamaan realistisemman kuvan työtaakasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Sisältyviä tekijöitä olivat esimerkiksi dokumentointiin liittyvä lisätyö, kokemusrakenteen vaikutukset, vaihtuvuus ja tilapäisen työvoiman käyttö sekä vaativammat potilaat.


Turvallisuussektori

STE Analyticsilla on laaja kokemus turvallisuussektorin kanssa työskentelystä, ja tarjoamme asiantuntijapalveluita sen ylläpidon ja kehityksen tueksi. Niihin kuuluvat muun muassa ratkaisut trendien ennakoimiseksi, työkuormien optimoinniksi, kustannusten vähentämiseksi ja operatiivisen suorituskyvyn vahvistamiseksi.

Lähikuva turvakameran linssistä, jossa palaa punainen LED-valo.

Miten ratkaisumme auttavat turvallisuussektoria?

  • Palvelumme on suunniteltu vastaamaan turvallisuussektorin korkeisiin vaatimuksiin ja tarjoamaan luotettavaa tukea päätöksenteossa.
  • Olemme erikoistuneet tietoon perustuvaan analytiikkaan ja strategiseen suunnitteluun, mikä mahdollistaa kriittisen tiedon tehokkaan käytön turvallisuushaasteiden ratkaisemiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi.
  • Yhteistyömme kattaa syvällisen analyysin, riskienhallinnan ja markkinatiedon, jotka ovat kaikki olennaisia elementtejä tehokkaan turvallisuusstrategian luomisessa.
  • Autamme ylläpitämään yhteiskuntajärjestystä ja turvallisuutta innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen avulla.

Asiakkaamme arvostavat kykyämme tarjota tarkkaa ja ajantasaista tietoa, joka on kriittistä heidän operatiivisen tehokkuutensa ja strategisen suunnittelunsa kannalta. STE Analytics on sitoutunut pitkäaikaiseen kumppanuuteen, mikä varmistaa kestävän turvallisuuden ja vakauden innovatiivisten ja tehokkaiden ratkaisujen avulla.


Enemmän arvoa. Parempaa laatua.

Ennakointi ja riskienhallinta

Suunnittelemamme kausaalimallin avulla on mahdollista saada selville paljon enemmän päätösten ei-toivottuja sivuvaikutuksia kuin ennen. Malli mahdollistaa tehokkaan riskienhallinnan ja sillä voi ehkäistä näennäisesti oikeiden päätösten epätoivottuja seurauksia.

Datavetoinen johtaminen

Yhteistyö kanssamme tapahtuu johtoryhmän tasolla. Tarvittaessa voimme tarjota jatkuvaa ennakoivaa näkemystä markkinamuuttujista ja niiden vaikuttavista tekijöistä. Koko johtoryhmä saa työkaluja toistuvien ongelmien käsittelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla, ja samalla minimoidaan ei-toivotut sivuvaikutukset.

Strategian kehittäminen

Tarjoamme läpinäkyvän mallin, joka kuvaa tarkasti toimintaympäristöänne. STE Analyticsin tuella voitte ohjata, muokata, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä erilaisten mahdollisten skenaarioiden pohjalta ja tehdä parhaat mahdolliset strategiset päätökset.

Resurssien kohdentaminen

Ratkaisumme auttavat tunnistamaan paikalliset vipupisteet, ja kun halutaan tietty lopputulos, on helppoa määrittää, mikä toiminta johtaa siihen tehokkaimmin. Ei enää resurssien hukkaamista, joka johtuu puutteellisesta näkemyksestä.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy