Lähikuva numerolukosta piirilevyn päällä.

Strategian kehittäminen

Tarjoamme läpinäkyvän mallin, joka kuvaa toimintaympäristösi. STE Analyticsin tuella voit ohjata, muokata, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä erilaisista mahdollisista skenaarioista ja tehdä parhaat mahdolliset strategiset päätökset.

Strategiatyön tuki

Mallimme ovat erinomaisia strategiatyössä, sillä ne mahdollistavat nopeiden mitä jos -skenaarioiden ajamisen tulevien tapahtumien testaamiseksi ilman olemassa olevaa historiallista dataa. Voit testata erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia markkinoihisi, esimerkiksi:

Mallinna toimenpide, kuten investointipäätös tai tehtaan sulkeminen.

→ Aja mallia eteenpäin vuoden verran ja katso, miten muu markkina reagoi.

→ Käy asiakkaan kanssa läpi, miltä markkinat näyttävät vuoden kuluttua päätöksestä.

→ Asiakas harkitsee, miten toimia tässä tilanteessa.

→ Mallinna tämä vaihtoehto, esimerkiksi uusi investointi tai toisen tehtaan sulkeminen.

→ Aja mallia jälleen eteenpäin ja katso, mitä sitten tapahtuu.

→ Ja niin edelleen!

Nämä iteratiiviset harjoitukset auttavat ymmärtämään erilaisten toimenpiteiden seurauksia eri skenaarioissa. Asiakkaamme saavat arvokkaita oivalluksia ja konkreettisen työkalun tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten.


Muutoksen hallinta

Mallimme ja simulaatiomme ovat arvokkaita työkaluja muutoksen hallinnassa, ja ne mahdollistavat organisaatioille muutosten tehokkaamman arvioimisen, suunnittelun ja toteuttamisen. Ne mahdollistavat organisaatioille mahdollisten haasteiden ennakoinnin, strategioiden optimoinnin ja sidosryhmien sitouttamisen muutoksen prosessiin, mikä lopulta lisää onnistuneen muutoksen toteutumisen todennäköisyyttä.

Ilmakuva sinisestä futsal-kentästä.

Vipuvaikutuskohtien tunnistaminen

Vipuvaikutuskohdat ovat järjestelmän alueita, joissa pieni muutos voi johtaa merkittäviin lopputuloksiin. Mallimme ja simulaatiomme ovat arvokkaita työkaluja vipuvaikutuskohtien tunnistamisessa strategiatyössä, ja ne tarjoavat systemaattisen ja rakenteellisen lähestymistavan monimutkaisten järjestelmien analysointiin. Näiden työkalujen avulla päätöksentekijät voivat tunnistaa mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen, optimoida strategioita ja lisätä haluttujen lopputulosten saavuttamisen todennäköisyyttä.


Viitearkkitehtuuri

Viitearkkitehtuuri toimii suunnitelmana organisaation nykytilasta, ja sen tarkoituksena on hahmottaa organisaation rakenteen, prosessit ja järjestelmät. Mallimme ja simulaatiomme auttavat tämän arkkitehtuurin visualisoinnissa luomalla dynaamisia esityksiä organisaation osista ja niiden vuorovaikutuksista.

Tämä parantaa päätöksentekoprosesseja, parantaa strategista yhdenmukaisuutta ja lisää onnistuneen strategian toteuttamisen todennäköisyyttä. Viitearkkitehtuurin avulla organisaatiot voivat kehittää kestävämpiä ja tehokkaampia strategioita, jotka ovat tiiviisti linjassa niiden tavoitteiden ja päämäärien kanssa.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy