Aaltopahvia kaarevissa pinoissa.

Prosessiteollisuus

Tarjoamme ennakointia, riskienhallintaa ja strategiatyön tukea prosessiteollisuudelle – ja paljon muuta arvokasta. Uusintatilauksiemme osuus on jopa 80 % – neljä viidestä asiakkaasta tilaa meiltä uusia toimeksiantoja ensimmäisen jälkeen.

”En olisi uskonut, että tämänkin voi mallintaa!”

Mallimme tarjoavat tietoa keskeisten markkinamuuttujien dynaamisesta käyttäytymisestä:

 • tilaukset
 • toimitukset
 • hinnat
 • kustannukset
 • kapasiteetit
 • viennit
 • tuonnit
 • varastot
 • tilauskannat
 • kannattavuus.

Malleihin voidaan myös sisällyttää:

 • viennin vaikutustekijät, kuten hintojen erot
 • varastonhallinnan käyttäytyminen, esimerkiksi miten asiakkaat tyypillisesti tekevät tilauksia
 • mahdolliset spekulaatiot hinnasta ja saatavuudesta
 • mahdollisuus testata erilaisia tapahtumia ja tulevaisuuden trendejä.

Usein arvioimme myös loppukysynnän tunnistettujen ajureiden (ennakoivien indikaattorien) avulla, ellei asiakas itse toimita tätä dataa.

Toimeksiantoihimme sisältyvät usein myös:

 • kuukausittaiset päivitykset asiakkaan toimittamilla uusilla tiedoilla
 • nykytilanteen ja perustelujen esittelyt
 • asiakaskysymyksiin vastaaminen esimerkiksi vaihtoehtoisia skenaarioita suorittamalla.

Metsäteollisuus

STE Analytics on ollut luotettava kumppani metsäteollisuudelle alkaen ensimmäisestä mallistamme paperiteollisuudelle vuonna 1997. Vuosien varrella olemme syventäneet asiantuntemustamme ja laajentaneet palvelutarjontaamme kattamaan kaikki metsäteollisuuden segmentit. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja sahoille, sellu- ja paperiteollisuudelle sekä pakkausmarkkinoille.

Lähikuva valtavan ison puun vuosirenkaista.

Miten ratkaisumme auttavat metsäteollisuutta?

 • Palvelumme tukevat asiakkaidemme kasvua ja tehokkuutta sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
 • Olemme keskeisessä roolissa investointeja, yritysostoja ja markkinoiden oikeudellisia näkökohtia koskevassa päätöksenteossa.
 • Ennustetyökalumme mahdollistavat markkinasyklien ennustamisen ja vastaavan toimintojen optimoinnin, mikä parantaa kilpailukykyä ja vähentää riskejä.
 • Tuotantoprosessien jätteet ovat vähentyneet merkittävästi innovatiivisten algoritmiemme ansiosta, mikä tukee kestävyystavoitteita.

Olemme ylpeitä siitä, että asiakaskuntamme koostuu johtavista yrityksistä ympäri maailmaa, jotka luottavat asiantuntemukseemme ratkaista haasteita ja tutkia uusia mahdollisuuksia metsäteollisuudessa.

Laaja mallikirjastomme

 • Esimerkiksi pakkauksia koskevassa ennakoinnissa voimme käyttää sellu- tai kierrätyspaperimalleja arvioidaksemme pakkausmateriaalien kustannuksia.
 • Eri maantieteellisten alueiden mallit tukevat toisiaan vienti- ja tuontiennusteissa.
 • Eri paperilaatujen kilpailevat tuotteet voivat sisältyä asiakkaiden ennakointiin vaihtoehtoisten hintakehitysten osalta.

Yhteistyö kattaa usein kuukausittaisen, vuosia koskevan ennakoinnin ja strategiatyön, jossa mallejamme käytetään aina tarvittaessa suurempien päätösten, kuten pitkän aikavälin strategiatyön, investointipäätösten ja konversioiden, vahvistamiseen.


Metalliteollisuus

Viime vuosina STE Analytics on aktiivisesti laajentanut osaamistaan metalliteollisuuteen, josta on tullut yksi merkittävimmistä asiakassektoreistamme. Vaikka yhteistyömme metalliteollisuuden kanssa on kestänyt vasta muutaman vuoden, olemme jo osoittaneet kykymme tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat tämän dynaamisen sektorin ainutlaatuisiin haasteisiin.

Lähikuvassa metallisia sylintereitä.

Miten ratkaisumme auttavat metalliteollisuutta?

 • Autamme asiakkaitamme ymmärtämään markkinoiden syklisiä vaihteluita ja mukauttamaan toimintojaan vastaavasti, mikä on olennaista kilpailuetujen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • Tarjoamme kattavia palveluita, joihin sisältyy strateginen suunnittelu, operatiivinen optimointi ja markkinasyklien ennustaminen.
 • Ratkaisumme ja työkalumme auttavat yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä laajasta valikoimasta toimintoja – investoinneista ja yritysostoista aina tuotantoprosessien tehostamiseen.
 • Yhteistyömme kautta asiakkaamme saavat käyttöönsä työkaluja ja näkemyksiä, jotka auttavat saavuttamaan kestävää menestystä muuttuvilla markkinoilla.

Metalliteollisuuden asiakkaamme ovat maailman johtavia toimijoita, ja he arvostavat kykyämme tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka yhdistävät syvällisen toimialatuntemuksen ja kehittyneen analytiikan.


Kemianteollisuus

STE Analytics on ollut luotettava kumppani kemianteollisuudelle yli 15 vuoden ajan. Vuosien varrella olemme syventäneet asiantuntemustamme ja laajentaneet palvelutarjontaamme kattamaan eri segmentit kemian- ja lannoiteteollisuudessa, ja tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja petrokemian ja maatalouskemian markkinoille.

Pipetti tiputtaa pisaran metalliseen astiaan teollisessa ympäristössä.

Miten ratkaisumme auttavat kemianteollisuutta?

 • Palvelumme tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan kasvua ja tehokkuutta sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
 • Olemme keskeisessä roolissa investointeja, yritysostoja ja markkinoiden oikeudellisia näkökohtia koskevassa päätöksenteossa.
 • Ennakointityökalujemme avulla asiakkaamme voivat ennakoida markkinasyklejä ja optimoida toimintojaan vastaavasti, mikä parantaa kilpailukykyä ja vähentää riskejä.

Olemme ylpeitä siitä, että asiakaskuntamme koostuu johtavista yrityksistä ympäri maailmaa, jotka luottavat asiantuntemukseemme ratkaista haasteita ja tutkia uusia mahdollisuuksia kemianteollisuudessa.


Enemmän arvoa. Parempaa laatua.

Ennakointi ja riskienhallinta

Suunnittelemamme kausaalimallin avulla on mahdollista saada selville paljon enemmän päätösten ei-toivottuja sivuvaikutuksia kuin ennen. Malli mahdollistaa tehokkaan riskienhallinnan ja sillä voi ehkäistä näennäisesti oikeiden päätösten epätoivottuja seurauksia.

Datavetoinen johtaminen

Yhteistyö kanssamme tapahtuu johtoryhmän tasolla. Tarvittaessa voimme tarjota jatkuvaa ennakoivaa näkemystä markkinamuuttujista ja niiden vaikuttavista tekijöistä. Koko johtoryhmä saa työkaluja toistuvien ongelmien käsittelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla, ja samalla minimoidaan ei-toivotut sivuvaikutukset.

Strategian kehittäminen

Tarjoamme läpinäkyvän mallin, joka kuvaa tarkasti toimintaympäristöänne. STE Analyticsin tuella voitte ohjata, muokata, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä erilaisten mahdollisten skenaarioiden pohjalta ja tehdä parhaat mahdolliset strategiset päätökset.

Resurssien kohdentaminen

Ratkaisumme auttavat tunnistamaan paikalliset vipupisteet, ja kun halutaan tietty lopputulos, on helppoa määrittää, mikä toiminta johtaa siihen tehokkaimmin. Ei enää resurssien hukkaamista, joka johtuu puutteellisesta näkemyksestä.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy