Lähikuva hammaspyöristä.

Ennakointi ja riskienhallinta

Kausaalimallimme avulla voit ennakoida paljon laajemman määrän mahdollisia sivuvaikutuksia, mikä mahdollistaa tehokkaamman riskienhallinnan ja varautumisen näennäisesti hyvien päätösten tahattomiin seurauksiin.

Ennakointi

Ennakoimispalveluihimme kuuluvat säännöllisesti päivitettävät raportit, keskustelut ja skenaariotyö. Luomme ennakointia simulaatiomalleilla, jotka jäljittelevät kaikkien markkinaosapuolten käyttäytymistä, mikä tehokkaasti mallintaa koko markkinan.

Tämä saavutetaan mallintamalla yksilöiden päätöksentekoprosesseja markkinoilla ja luomalla simulaation, joka toimii kuin digitaalisena kaksosena todelliselle maailmalle. Mallimme jäljittelevät historiallista dataa ja tuottavat simuloitua dataa, joka vastaa menneitä tapahtumia. Laajennamme sitten tätä mallia ennustamaan tulevia lopputuloksia.

Ennakointia parannetaan entisestään herkkyysajoilla, jotka ottavat huomioon keskeisten liiketoimintamuuttujien epävarmuudet. Voimme esimerkiksi testata eri skenaarioita nähdäksemme, miten markkinakysynnän muutokset, kustannusvaihtelut tai kilpailijoiden toimet vaikuttavat lopputuloksiin.


Skenaariot

Skenaariot mahdollistavat mitä jos -ajatusleikkien tulosten simuloimisen ja nopean reagoinnin tapahtumiin kuten epidemioihin, lakkoihin ja luonnonkatastrofeihin. Vastaamme tyypillisesti kysymyksiin, kuten:

“Miten suurimman kilpailijamme tehtaan sulkeminen ensi kuussa vaikuttaa tuotteemme hintaan?”

“Muuttuuko hintaennuste, jos lakko Suomessa jatkuu vielä viikon?”

COVID-19-pandemian aikana loimme nopeasti skenaarioita asiakkaillemme, ja autoimme heitä ymmärtämään ennennäkemättömän tilanteen mahdolliset markkinavaikutukset. Tällaisia hyötyjä ei voi saavuttaa perinteisillä malleilla, jotka perustuvat pelkästään historialliseen dataan.

Skenaariot parantavat päätöksentekoa ja syventävät ymmärrystä. Ajan myötä asiakkaamme saavat enemmän oivalluksia ja oppivat usein vastoin intuitiota olevista skenaarioiden tuloksista.


Markkinariskeiltä suojautuminen

Simulointi- ja mallipohjainen ennakointi tarjoavat tehokasta riskienhallintaa. Markkinariskeiltä suojautumisratkaisumme kattavat erilaisia skenaarioita, kuten kilpailijoiden tuotteiden hintojen muutokset, kustannusvaihtelut ja näennäisesti oikeiden päätösten tahattomat seuraukset.

Tarjoamme myös rahoitusprosessien simulointeja auttaaksemme tunnistamaan tilanteet, jotka voivat johtaa vaikeisiin kassavirtaongelmiin, ja mahdollistamme ennakoivat toimenpiteet taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy