Ilmakuva tyhjästä sinisestä juoksuradasta, jolla on kahdeksan erillistä rataa.

Yhteistyön merkittävimmät hyödyt

Helpompaa päätöksentekoa

Helpotamme päätöksentekoasi ja autamme ottamaan tuoreen näkökulman, joka antaa itsevarmuutta vastata haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla – ei vain milloin ja miten, vaan myös miksi.

 • Monipuolisia perusteluja päätöksenteon tueksi.
 • Apua kokonaisuuden huomioimiseen päätöksenteossa sen sijaan, että keskityttäisiin erillisten osa-alueiden optimointiin.
 • Koko organisaation tietojen huomioiminen ja validoiminen simulaation avulla ja perustellun kokonaisnäkemyksen tuominen.
 • Skenaariotyö päätösten ja erilaisten päätöksentekoon liittyvien muuttujien, kuten toimenpiteiden laajuuden tai ajoituksen, vaikutusten testaamiseksi.
 • Simulaation avulla saadaan ymmärrys odotetusta lopputuloksesta.
 • Kausaalimallinnus yhteisymmärryksen saavuttamiseksi helpottaa perustelemaan muille, miksi tietty ratkaisu olisi paras ja kestävin järjestelmän kannalta – kun muut ymmärtävät perustelut ja ovat samaa mieltä, päätöksen toteuttaminen on helpompaa.

Ongelmien ratkaiseminen ja lieventäminen

Asiantuntijamme auttavat saamaan arvokkaita näkemyksiä syy-seuraussuhteista, organisaation ja sen toimintaympäristön käyttäytymistä ohjaavista rakenteista sekä siitä, mihin nykytilanne on johtamassa ja miten siihen voidaan – tai pitäisikö – siihen vaikuttaa.

 • Näemme mahdolliset sivuvaikutukset ja tunnistamme vipupisteet.
 • Ymmärrämme menestyksen moottorit ja kohdat, joissa negatiivisia kehityskulkuja voidaan käsitellä.
 • Näemme ongelman rakenteellisen taustan ja käsittelemme juurisyytä pelkkien oireiden sijaan.
 • Mahdollistamme kestävämmän ongelmanratkaisun minimoimalla ei-toivotut sivuvaikutukset systeemidynamiikan avulla.
 • Tarjoamme ratkaisuja pitkäaikaisiin miksi tämä tapahtui taas -tyyppisiin ongelmiin ja otamme huomioon koko järjestelmän rajoitteineen, palautejärjestelmineen ja viiveineen.
 • Löydämme ratkaisut ongelmaan, mutta myös selitämme, miksi ongelma tapahtui ja miksi se ratkaistiin tietyllä tavalla.
 • Tarjoamme perusteltuja ratkaisuja muille sidosryhmille kausaalimalliemme avulla – kun muut ymmärtävät perustelun paremmin, he tukevat tehtyjä päätöksiä.

Joka kerta, kun systeemidynamiikkaa käytetään ongelman ratkaisemiseen, ymmärrys kasvaa. Ajattelusi kehittyy niin, että ongelman ilmetessä pystyt automaattisesti ajattelemaan mahdollisia juurisyitä ja harkitsemaan kestäviä ratkaisuja sekä mahdollisia sivuvaikutuksia!

Ilmakuva ihmisjoukosta, joka kävelee suojatiellä ja sen liepeillä.

Parempaa tulosta

Oikea ajoitus voi olla erittäin tuottoisaa liiketoiminnassa. Systeemidynamiikkaan perustuvien simulaatiomallien avulla toimien ajoitus ja intensiteetti voidaan optimoida.

 • Voit saavuttaa enemmän arvoa ja parempaa laatua nykyisillä resursseilla.
 • Pysyt kilpailijoiden edellä.
 • Simulaatiomallien avulla voidaan ajaa skenaarioita sekä vähentää kustannuksia ja tarpeettomia riskejä.

Enemmän näkemyksiä toiminnasta

Tarjoamme tuoretta, dataan perustuvaa analyysiä, joka on relevanttia käsillä olevan tilanteen kannalta, sekä arvokkaita pitkän aikavälin näkemyksiä koko liiketoiminnasta.

 • Erotamme olennaiset ja ei-olennaiset näkökohdat toisistaan.
 • Suoritamme herkkyysanalyysiä simulaatioiden avulla testataksemme, mitkä parametrit vaikuttavat järjestelmään niin merkittävästi, että pienetkin muutokset aiheuttavat laajamittaisia vaikutuksia.
 • Havainnoimme syy-seurausketjut ymmärtääksemme paremmin asemat ja vaikutusmahdollisuudet.

Saamme arvokasta tietoa organisaatiosi sisäisistä prosesseista asiantuntijahaastatteluiden kautta. Vain kun tämä hiljainen tieto tehdään näkyväksi ja tarvittaessa kyseenalaistetaan, on mahdollista vaikuttaa organisaation kulttuuriin.

Esimerkiksi, jos yleinen päätöksentekotapa johtaa tietynlaiseen ei-toivottuun järjestelmän käyttäytymiseen, käytäntö tulisi muuttaa. Joskus pelkkä löydöksen kommunikointi riittää, kun taas toisinaan näkökulmien muuttaminen on hyvin työläs prosessi todisteista huolimatta.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy