Ilmakuva moottoritien kaistoista, joilla kulkee eri värisiä autoja ja moottoripyöriä.

Mitä on systeemidynamiikka?

Maailma on koko ajan monimutkaisempi. Ihmismieli ei yksinkertaisesti kykene ottamaan huomioon kaikkia lukemattomia riippuvuussuhteita. Jos monimutkaisia järjestelmiä, kuten taloutta tai teollisuutta, halutaan ymmärtää kunnolla, on elintärkeää käyttää sopivia työkaluja ja menetelmiä. Systeemidynamiikka tarjoaa tehokkaita työkaluja tähän tarkoitukseen.

Systeemidynamiikka hyödyntää matematiikkaa, psykologiaa, kvantitatiivisia inhimillisiä kokemuksia ja kehittyneitä simulaatiomalleja. Mallit ovat virtuaalinen valvomo, joka visualisoi erilaisten skenaarioiden tuloksia. Se auttaa ennakoimaan päätösten pitkäaikaisia vaikutuksia.

Systeemidynamiikka mahdollistaa esimerkiksi:

 • tarkan ja perustellun näkyvyyden seuraavan markkinakäänteen ajankohtaan
 • kyvyn testata erilaisten tapahtumien ja tulevien trendien vaikutuksia liiketoimintaan
 • simulaatiomallipohjaista tukea jatkuvaan strategiatyöhön osallistumalla kuukausittaisiin johtoryhmän kokouksiin
 • kyvyn arvioida asiakkaiden ja kilpailijoiden tilanteita ja reaktioita omiin toimiin
 • työkaluja ennustaa ja parantaa neuvotteluvoimaa suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin
 • tapoja paljastaa toimialan syklien taustalla olevat tekijät ja auttaa hyödyntämään tätä tietoa
 • ja paljon muuta.
Ilmakuva punaisesta leikkuupuimurista, joka piirtää ympyrän pellolle – vieressä ihminen.

Simulaatiomallien lukuisiin hyötyihin kuuluu:

 • Ymmärrys riippuvuussuhteista – mallit selventävät, kuinka muutokset yhdessä järjestelmän osassa voivat vaikuttaa kokonaisuuteen. Se auttaa ennakoimaan ja lieventämään tahattomia seurauksia, mikä on olennainen osa kalliiden virheiden välttämistä päätöksenteossa.
 • Kokeilu ja oppiminen – simulaatiomallit tarjoavat riskittömän ympäristön eri strategioiden tutkimiseen ja hypoteettisista tuloksista oppimiseen ilman todellisia seurauksia.
 • Viestintä ja yhteisymmärryksen rakentaminen – tekemällä monimutkaisista prosesseista helpommin ymmärrettäviä malleja, jotka edistävät keskustelua eri sidosryhmien välillä, mikä syventää ymmärrystä ja yhteisymmärrystä.
 • Ennakointivoima – simulaatiot mahdollistavat sidosryhmille mahdollisten tulevaisuuden tulosten visualisoinnin, mikä helpottaa paremmin perusteltua päätöksentekoa.
 • Kustannustehokkuus – mahdollisten ongelmien varhainen havaitseminen simulaatioiden avulla voi säästää merkittävästi resursseja ja parantaa toimintatapojen tehokkuutta.

Yhteenvetona, systeemidynamiikka tarjoaa simulaatiomallien kautta sidosryhmille ennakointikykyä, selkeyttä monimutkaisuuden keskellä ja mahdollisuuden varautua, mukautua ja toimia strategisen tiedon pohjalta tulevaisuudesta. Tämä menetelmä ei ainoastaan virtaviivaista päätöksentekoa, vaan auttaa myös navigoimaan päätösten kasautuvien vaikutusten keskellä, mikä minimoi tahattomat seuraukset monimutkaisissa ympäristöissä.

Näin menetelmämme toimii käytännössä

1. Rakennamme kausaalimallin.

Kausaalimalli kuvaa ihmisten päätöksentekoa – ei vain teoreettisesti, vaan miten päätöksenteko todellisuudessa tapahtuu. Täysin läpinäkyvä malli rakennetaan:

 • aina yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • asiantuntijahaastatteluiden ja data-analyysin pohjalta
 • työkaluna kertaluonteisten ongelmien ja toistuvien haasteiden ratkaisemiseen.

2. Rakennamme simulaatiotyökalun eri skenaarioiden arvioimiseksi ja testaamiseksi.

Simulaatio on riskitön tapa testata, miten eri toimenpiteet tai tapahtumat vaikuttavat kokonaistilanteeseen tai skenaarioon. Täysin läpinäkyvät simulaatiomme:

 • paljastavat odottamattomia sivuvaikutuksia ja tarjoavat uutta tietoa odotetuista vaikutuksista
 • lisäävät luottamusta päätöksiin ja tukevat riskienhallintaa
 • voidaan ajaa ajallisesti kohti tulevaisuutta, mikä tuo ennakointikykyä.

3. Kehitämme käytännön ratkaisuja, jotka voidaan ottaa heti käyttöön.

Rakenteellisen kausaalimallin ja simulaatioiden pohjalta ratkaisumme:

 • auttavat kuvaamaan ja ymmärtämään toimintaympäristön käyttäytymistä
 • tukevat organisaatiotasi skenaarioiden ajamisessa, muokkaamisessa ja tulkitsemisessa
 • antavat luottamusta tehdä oikeat päätökset.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy