Kymmenen ihmistä hyppää ilmassa pyöreässä muodostelmassa, laskuvarjot eivät ole vielä auenneet.

Resurssien kohdentaminen

Ratkaisumme auttavat tunnistamaan paikalliset vaikutuskohdat. Jos tietty lopputulos on toivottu, voit helposti määrittää, mitkä toimenpiteet saavuttavat sen tehokkaimmin. Tämä varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti, ja riittämättömästä ymmärryksestä johtuva hukka minimoidaan.

Henkilöstöjohtaminen

Mallimme auttavat käsittelemään monenlaisia henkilöstöhaasteita, mukaan lukien:

 • lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden määrittäminen
 • henkilöstörakenteen muutosten ennustaminen eläköitymisten ja uusien koulutusten vuoksi
 • uusien harjoittelijoiden tehokkaaksi työvoimaksi kehittymiseen vaadittavan ajan arviointi
 • muutosten aiheuttamien haasteiden tunnistaminen kokemusrakenteessa ja väliaikainen lisätyövoiman tarve
 • sisäisen ja ulkoisen korvaustoiminnan kustannustehokkuuden ja sisäisten korvausten sopivan määrän arviointi
 • sen arvioiminen, onko pysyvien työntekijöiden käyttäminen sijaisina haitallista
 • ylityön, lomien siirtämisen ja säännösten pitkän aikavälin vaikutusten analysointi
 • lisäresurssien tarpeen tunnistaminen työmäärän helpottamiseksi
 • uusien työntekijöiden koulutukseen vaadittavan ajan arviointi ja tarvittavan koulutustason määrittäminen
 • ulkoisesti hankitun työvoiman tarpeisiin vastaamisen nopeuden ymmärtäminen
 • näiden muutosten vaikutusten ymmärtäminen koskien työpaikkoja, kuten lisääntynyt työmäärä nykyisten työntekijöiden toimiessa tulkkeina.

Prosessien optimointi

Mallimme mahdollistavat avainmuuttujien optimaalisten arvojen tunnistamisen eri tulevaisuuden skenaarioissa. Tämä kyvykkyys on arvokas, koska se mahdollistaa tuhansien simulaatioiden ajamisen ja laskennallisesti edullisimpien lopputulosten etsimisen.

Kustannustehokas optimointi

Toteuttamalla optimointiajoja vaihtelevissa skenaarioissa, voit kustannustehokkaasti määrittää parhaan toimintatavan. Eri skenaariot voivat tuottaa erilaisia optimaalisia arvoja, mutta simulaatiotyökalumme auttavat valitsemaan todennäköisimmän onnistuneen tulevaisuuden ja parhaan parametrisarjan.

Joustavat ratkaisut

Tarjoamme algoritmipohjaista optimointia prosessien parantamiseksi ja yksinkertaisempiin teollisuushaasteisiin, ja varmistamme tehokkaat ja tarkat muutokset. Suuremmissa laajuuksissa, joissa ihmisten päätöksenteko on otettava huomioon, tarjoamme mallipohjaisia ratkaisuja. Nämä mallit sisältävät monimutkaisia tekijöitä, kuten ajoitusta ja markkinaolosuhteita strategisten päätösten ohjaamiseen.

Malliemme avulla voit parantaa päätöksentekoa, vähentää riskejä ja parantaa tehokkuutta ja varmistaa, että prosessisi ovat optimoituja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy