A swath of beach with waves coming to the shore, a single person and their shadow near the shoreline, seen from above.

Tällainen on systeemidynamiikkaan perustuva menetelmämme.

1. Rakennamme kausaalimallin.

Kausaalimalli antaa laajan yleiskuvan järjestelmästä lintuperspektiivistä. Malli kuvaa ihmisten päätöksentekoa – ei vain teoreettisesti kuinka sen pitäisi mennä, vaan kuinka päätöksenteko todellisuudessa tapahtuu. Malli on täysin läpinäkyvä, ja rakennamme sen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Selvitämme päätöksenteon taustalla olevat säännöt asiantuntijahaastatteluiden ja datan analysoinnin avulla.

2. Rakennamme simulaatiotyökalun, jonka avulla voimme testata erilaisia skenaarioita.

Simulointi on riskitön tapa testata, miten erilaiset toimenpiteet tai tapahtumat vaikuttavat kokonaistilanteeseen tai skenaarioon. Läpinäkyvien simulaatiomalliemme avulla on mahdollista saada selville päätösten odottamattomia sivuvaikutuksia ja uutta tietoa odotetuista vaikutuksista – esimerkiksi kuinka paljon hinta, kysyntä, viennin volyymi tai kustannukset muuttuvat. Simulaatioiden avulla on myös mahdollista ennakoida tulevaa. Lisäksi ne antavat luottamusta päätöksentekoon ja auttavat riskienhallinnassa.

3. Kehitämme käytännön ratkaisuja, joita voi hyödyntää välittömästi.

Ratkaisumme auttavat kuvaamaan ja ymmärtämään toimintaympäristön käyttäytymistä ja välttämään ei-toivottuja sivuvaikutuksia ja riskejä päätöksenteossa. Tuemme sinua ja organisaatiotasi skenaarioiden ajamisessa, muotoilemisessa ja tulkitsemisessa sekä johtopäätösten tekemisessä. Saat tehokkaan työkalun toimintasi kehittämiseen ja tuoreita näkökulmia, jotka antavat luottamusta tehdä juuri oikeita päätöksiä.

Näillä kaikilla tavoilla hyödyt kanssamme työskentelemisestä.

Ennakoi muutokset toimintaympäristössäsi, vältä tarpeettomia riskejä ja kurkista suhdanteen kulman taakse!

Helpompaa päätöksentekoa

Saat uuden näkökulman ja sen myötä luottamusta reagoida haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla – ei vain milloin ja miten, vaan myös miksi.

Ongelmien helpottaminen ja ratkaiseminen

Saat arvokkaita oivalluksia syy-seuraussuhteista, järjestelmän periaatteista ja siitä, minne nykytilanne on johtamassa ja miten siihen voidaan vaikuttaa ja pitäisi vaikuttaa.

Parempaa tulosta

Saat avullamme enemmän arvoa ja parempaa laatua jo käytössä olevilla resursseillasi ja työkaluillasi. Niin pysyttelet kilpailijoiden edellä.

4. Uusia oivalluksia toiminnastasi

Saat uutta, liiketoimintasi tilanteeseen liittyvää dataan pohjautuvaa analyysiä ja arvokkaita, pitkäkestoisia oivalluksia koko toiminnastasi.

MenetelmäSysteemidynamiikkaPerinteiset talousteoriatAIBig dataLineaariset mallit
Toimii strategiatyön tukena lyhyellä tähtäimelläKylläKylläEi yleensäEi yleensäKyllä
Toimii strategiatyön tukena pitkällä tähtäimelläKylläKylläEi yleensäEi yleensäEi
Voi ottaa huomioon pehmeitä muuttujiaKylläRiippuu sovelluksestaEi yleensäEi yleensäEi
Sopii hyvin muuttuvaan maailmaan, jossa teoriat vaihtuvatKylläKylläRiippuu sovelluksestaRiippuu sovelluksestaEi
Ei vaadi suurta määrää dataa ollakseen informatiivinen ja hyödyllinenKylläEiEiEiEi
Yhdistää asiantuntijatietoa ja dataaKylläKylläRiippuu sovelluksestaRiippuu sovelluksestaEi
Mahdollistaa kompleksisten systeemien ymmärtämisen ja simuloinninKylläKylläEi yleensäEi yleensäEi
Mahdollistaa laajojen vaikutusketjujen ymmärtämisen ja visualisoinninKylläEiEiEiEi
Mallit ovat avoimia ja muokattavissa, mikä tekee niistä läpinäkyviä ja tarkistettaviaKylläEiEiEiOsittain
Keskittyy pitkän aikavälin dynaamisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin, ei vain hetkellisiin ennusteisiinKylläOsittainEiEiEi
Kyky käsitellä monimutkaisia systeemejä, joissa on useita keskinäisriippuvaisia tekijöitäKylläKylläEiEiEi
Pystyy ennakoimaan emergenttejä ilmiöitä ja paljastamaan piilossa olevia rakenteitaKylläKylläOsittainOsittainEi
Auttaa ymmärtämään, miten muutokset yhdessä osassa systeemiä vaikuttavat muihin osiinKylläOsittainEiEiEi
Voimakas työkalu politiikkasuunnittelussa ja strategisessa päätöksenteossa, missä on tärkeää ymmärtää monimutkaisia järjestelmiäKylläOsittainEiEiEi

Lukuiset eri alat hyötyvät ratkaisuistamme.

Prosessiteollisuus

STE Analytics on ollut luotettava kumppani metsä-, kemian- ja energiateollisuudelle monien vuosien ajan, ja viime aikoina olemme laajentaneet aktiivisesti osaamistamme myös metalliteollisuuteen.

Muut teollisuudenalat

Ratkaisujamme ja työkalujamme käytetään esimerkiksi maataloudessa ja teknologiayrityksissä tulevaisuuden ennakointiin, riskienhallintaan, strategiseen työhön ja moniin muihin tehtäviin.

Palveluala

Tarjoamme asiantuntevia analyysipalveluita palvelualan yrityksille, ja autamme heitä saavuttamaan parempaa tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Julkinen ja yhteiskunnallinen sektori

Tiedämme, että monet julkisen sektorin haasteet ovat niin kompleksisia, etteivät perinteiset lineaariset ajattelutavat auta niiden ratkaisemisessa. Olemme luotettava kumppani julkisen sektorin haasteiden ratkaisemiseen.

Enemmän arvoa. Parempaa laatua.

Ennakointi ja riskienhallinta

Suunnittelemamme kausaalimallin avulla on mahdollista saada selville paljon enemmän päätösten ei-toivottuja sivuvaikutuksia kuin ennen. Malli mahdollistaa tehokkaan riskienhallinnan ja sillä voi ehkäistä näennäisesti oikeiden päätösten epätoivottuja seurauksia.

Datavetoinen johtaminen

Yhteistyö kanssamme tapahtuu johtoryhmän tasolla. Tarvittaessa voimme tarjota jatkuvaa ennakoivaa näkemystä markkinamuuttujista ja niiden vaikuttavista tekijöistä. Koko johtoryhmä saa työkaluja toistuvien ongelmien käsittelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla, ja samalla minimoidaan ei-toivotut sivuvaikutukset.

Strategian kehittäminen

Tarjoamme läpinäkyvän mallin, joka kuvaa tarkasti toimintaympäristöänne. STE Analyticsin tuella voitte ohjata, muokata, tulkita ja tehdä johtopäätöksiä erilaisten mahdollisten skenaarioiden pohjalta ja tehdä parhaat mahdolliset strategiset päätökset.

Resurssien kohdentaminen

Ratkaisumme auttavat tunnistamaan paikalliset vipupisteet, ja kun halutaan tietty lopputulos, on helppoa määrittää, mikä toiminta johtaa siihen tehokkaimmin. Ei enää resurssien hukkaamista, joka johtuu puutteellisesta näkemyksestä.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota meihin yhteyttä
Osmo Salonen, senior consultant at STE Analytics, and co-founder.

Osmo Salonen

Vanhempi konsultti, perustaja
Pekka Aarnisalo, CEO and co-founder of STE Analytics.

Pekka Aarnisalo

Toimitusjohtaja, perustaja
© 2024 STE Analytics Oy