USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

STE Foresight™

Kenelle STE Foresight - palvelu on tarkoitettu?
 • Organisaatioiden päättäjille,
  • Jotka painiskelevat viheliäisten ongelmien (wicked problems) parissa
  • Jotka haluavat vähentää päätöksentekoon liittyviä riskejä
  • Jotka haluavat varmistua päätöksen suotuisasta lopputuloksesta etukäteen
  • Jotka joutuvat perustelemaan päätöksensä eteenpäin
 • Pysyt poissa tiedotusvälineiden riepottelusta
Onko tämä nyt sitä Big Data - puuhaa?
 • Ei ole. Big data tarkoittaa tyypillisesti johtopäätösten tuottamista suurten datamassojen avulla.
 • STE:n mallit perustuvat saatavilla olevan datan ja asiantuntijatiedon yhdistämiseen. Mallit kuvaavat todellisen maailman riippuvuussuhteita. Toisin kuin big data, STE Analyticsin mallit tuottavat numeroiden lisäksi ymmärryksen systemin toiminnasta ja loogiset perusteet tuloksen taustalla.
Mitä toimitatte STE Foresight -palvelussa? Miten toimitatte STE Foresight -palvelun käytännössä?
 • Asiakas saa käytännössä toteutettavan ratkaisun ongelmaansa
 • Asiakas saa simulaatiomallin, joka toimii työkaluna ongelman ratkaisemiseen. Hyvin rakennetulla simulaatiomallilla voidaan myös tulevaisuudessa tuottamaan ratkaisuja organisaation ongelmiin.
 • STE Analytics tuottaa tarvisemanne tukipalvelut mallin käyttöön ja ylläpitoon
Kun olette matemaatikkoja, niin mitä te ihmisten päätöksistä ymmärrätte?
 • Yhteiskunnallisten järjestelmien rakenne koostuu fyysisen toimintaympäristön lisäksi siinä toimivien ihmisien päätöksenteko käytännöistä, mentaalimallista ja järjestelmän päätöksenteko kulttuurista
 • Malliin otetaan mukaan myös asiantuntijoiden hiljainen tieto asiantuntijahaastatteluiden avulla
 • Pitkä kokemuksemme auttaa kuvaamaan ihmisten tavan toimia simulaatiotyökalun muodossa
Onko teillä mitään kokemusta meidän toimialaltamme?
 • On täysin mahdollista, ettemme ole toimineet teidän toimialallanne, vaikka olemme mallintaneet kymmeniä eri toimialoja.
 • STE Analyticsin palvelu on toimialasta riippumaton.
 • Projekteissa tuomme tiivistää teidän asiantuntijoidenne asiantuntemuksen matemaattiseen muotoon.
Kauanko palvelun toimittaminen kestää?
 • Projektin kesto vaihtelee ongelman laajuudesta riippuen.
 • Tyypillinen kesto on
  • Uuden toimialan mallintaminen 2 kuukautta.
  • Olemassa olevan mallin räätälöinti ja toimittaminen 2 viikkoa
Mitä resursseja tyypillinen projekti vaatii meiltä?
 • 3-5 asiantuntijoiden ryhmähaastattelua (workshop), joissa jokaisessa 2-4 asiantuntijaa ja kesto max 2 tuntia. Yksittäisen asiantuntijan aikaa kuluu max 2 tuntia.
 • Projektikoordinaattorilta aikaa kuluu tyypillisesti tunti per viikko
 • Projektin ohjausryhmä osallistuminen raportointi tilaisuuteen (2h)

Simulaatiotyökalun käyttäjien valmennus (4h)

Mitä konkreettisesti toimitatte?
 • Suosituksen ongelman ratkaisemiseksi
 • Simulaatiomallin
 • Loppuraportin
 • Tekninen tuki ja valmennus
Miksi valita STE Analytics, eikä vaikka jotain kilpailevaa asiantuntijayritystä?
 • 20 vuoden kokemus, tyypillinen asiakas on iso kansainvälinen teollisuusyritys
 • 4/5 uusista asiakkaista tulee takaisin uusien tilausten kanssa
 • Pisimmät asiakassuhteet kestäneet yli 15 vuotta
 • Fokus ongelmanratkaisussa
 • Usein pystytty ratkaisemaan ongelmia, joihin muut eivät ole pystyneet.
 • Kokonaiskuva
 • Menetelmä paljastaa/löytää asian ja voimme keskittyä siihen
Mitä tapahtuu tulosten luovuttamisen jälkeen?

Kolme vaihtoehtoa:

1. STE Analytics tuottaa ja raportoi tulokset teidän työmääränne on pieni. STE Analytics käyttää mallia toiveidenne mukaisesti ja vastaa ylläpidosta. STE Analytics tietää tulokset.

2. Saatte mallista paikallisen kopion. Työmääränne on kohtalainen. STE Analytics vastaa mallin ylläpidosta. STE Analyticsillä on pääsy tuloksiin.

3. Saatte mallin ja vastuu päivityksistä ja käytöstä siirtyy teille. Tämä edellyttää mallinnusohjelmiston ja menetelmän tuntemusta. Voimme toimittaa tähän koulutuksen, mutta emme suosittele tätä vaihtoehtoa ainakaan ensimmäiseen vuoteen. STE Analytics ei näe tuloksia ellette niitä erikseen toimita.

Saatavilla ei ole historiadataa, estääkö se projektin?
 • Ei estä.
 • Malli käyttää kolmenlaista informaatiota, sinun asiantuntijoidesi tietämystä, meidän kokemusta ja menetelmästä nousevaa matematiikkaa sekä historiadataa. Malli simuloi kaikki muuttujat ja datan rooli on validoida mallia.
 • Ei dataan perustuva menetelmä vaan datan rooli on validoida asiantuntijoiden mielipiteitä ja testata mallia.
 • Malli on simulaatiomalli, mikä tarkoittaa sitä, että kaikista muuttujista ei tarvitse olla dataa.
 • Datan puutteita voidaan paikata asiantuntijoiden tiedolla.
Pärjäämmekö ilman teitä sopimusjakson jälkeen?
 • Mikäli malli on tarkoitus ottaa jatkuvaan käyttöön, voimme tarvittaessa koulutamme henkilöstöä mallin itsenäiseen käyttöön.
Miksi en teettäisi tätä samaa omilla asiantuntijoillani?
 • Matemaattinen simulaatiomalli on objektiivinen, kylmä ja tunteeton.
 • Annamme ulkopuolisen neutraalin näkemyksen, jolla voidaan välttää omia sokeita pisteitä ja tiedon taakkaa.
 • Kustannustehokkuus. Olemme erikoistuneet mallien rakentamiseen, ja tästä johtuen teemme tämän todennäköisesti nopeammin ja tehokkaammin kuin omat asiantuntijasi.
Miten matemaattinen malli voi pysyä ajantasaisena, kun asiakkaiden käytös muuttuu aivan arvaamattomasti?
 • Usein, kun jokin näyttää arvaamattomalta, se johtuu siitä, ettei ole ymmärretty rakennetta tai käytökseen liittyviä asioita ja niiden keskinisiä vuorovaikutuksia. Mallin avulla tähän pystytään vastamaan.
 • Malli nimenomaan auttaa näkemään ”arvaamattomia” tapahtumia ennalta
Miten te voisitte tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, kun siihen ei voi kukaan pystyä?
 • Fysikaalisilla malleilla pystytään hyvinkin tarkasti ennustamaan fysikaalisten ilmiöiden käytöstä, kuten vaikka satelliitin kiertorata. Tämä perustuu siihen, että ilmiöön vaikuttavat lainalaisuudet tunnetaan. Yleensä ei tulla ajatelleeksi, että sama pätee myös sosioekonomisille ilmiöille, kunhan rakenne tunnetaan riittävällä tarkkuudella.
 • Kukaan ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta mallin avulla erilaisia vaihtoehtoja pystyy simuloimaan. Tämä auttaa reagoimaan näissä tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.
Osasitteko ennustaa esim. koronan ajankohdan?
 • Ei osattu, tällaisia ilmiöitä on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta ennustaa. Kun se on tapahtunut pystymme kuitenkin malleilla välittömästi arvioimaan sen vaikutusta teidän toimintaympäristöönne.
 • Osa asiakkaistamme pyrkii varautumaan yllättäviin tapahtumiin erilaisten skenaarioiden simulaatioilla. Tällä tavoin heillä on jo olemassa olevat suunnitelmat yllättävän tapahtuman toteutuessa.